Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Есептілік туралы ақпарат
Үлгі: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Шығыс хаттың нөмірі: 66; Шығыс хат күні: 07.02.2019; Ақпарат түрі: 1.12-Акционерлік қоғамның бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат: жасалуына акционерлік қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер болып табылады және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнгі құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылады; Оқиғаның пайда болу күні: 06.02.2019;
Есеп үлгісі Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Для опубликования корпоративных событий и информации об изменениях в деятельности эмитента на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 27 августа 2018 года № 189 (не применяется c 14.07.2020, в связи с переходом на online версию)
Шығыс хаттың нөмірі 66
Шығыс хат күні 07.02.2019
Ақпарат түрі 1.12-Акционерлік қоғамның бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат: жасалуына акционерлік қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер болып табылады және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнгі құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылады
Ақпараттың кіші түрі -
Тілдерде ұсынылады Орыс және қазақ тілдерінде
Оқиғаның пайда болу күні 06.02.2019
Ақпаратты ұсыну мерзімі 11.02.2019
Ақпаратты беру мәртебесі Мерзімінде берілді
Алдыңғы байланысты оқиғалар Болған жоқ
Бұдан кейінгі байланысты оқиғалар Болған жоқ
Есептер
Generated in 967ms