Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
Мемтізілім Id-і
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиға
Үлгі: Корпоративтік оқиғалар (18.04.2016 бастап 01.01.2019 дейін); Шығыс хаттың нөмірі: 01-07/73; Шығыс хат күні: 02.02.2018; Ақпарат түрі: 1.16-акционерлік қоғам органдарының құрамын өзгерту туралы ақпарат; Оқиғаның пайда болу күні: 22.01.2018;
Бет:
Приложение1
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
16. Информация об изменении состава органов акционерного общества
Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат
1 1 дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе) 22.01.2018
акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)
2 наименование органа акционерного общества, принявшего решение Совет директоров
шешім қабылдаған акционерлік қоғам органның атауы Директорлар кеңесі
2 наименование органа акционерного общества, состав которого изменен Исполнительный орган
құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы Атқарушы орган
Изменения в составе органа АО 2
АҚ органының құрамындағы өзгерістер
3.1 1 1. Суть изменения Избран, назначен
Өзгеріс мәні Сайланды, болып тағайындалды
2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
3. ФИО должностного лица Баяхметов Еркебулан Еркешевич
Лауазымды тұлғаның аты-Жөні Баяхметов Еркебұлан Еркешұлы
4. Должность должностного лица Член Правления Общества – Финансовый директор
Лауазымды тұлғаның лауазымы Қоғам Басқармасының мүшесі - Қаржы директоры
3.2 1 1. Суть изменения Избран, назначен
Өзгеріс мәні Сайланды, болып тағайындалды
2. ИИН должностного лица; резидентство Резидент
Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі Резидент
3. ФИО должностного лица Беляков Дмитрий Анатольевич
Лауазымды тұлғаның аты-Жөні Беляков Дмитрий Анатольевич
4. Должность должностного лица Член Правления Общества – Главный менеджер сектора мониторинга
Лауазымды тұлғаның лауазымы Қоғам Басқармасының мүшесі – мониторинг секторының Бас менеджері
4 Cостав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений 5
Eнгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін
1 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ескендиров Казбек Сапарбекович
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Ескендіров Қазбек Сапарбекұлы
2 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Шингишев Сагыныш Сансызбаевич
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Шингишев Сағыныш Сансызбайұлы
3 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Досхожин Дамир Ракатович
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Досхожин Дамир Рақатұлы
4 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Баяхметов Еркебулан Еркешевич
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Баяхметов Еркебұлан Еркешұлы
5 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Резидент
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Беляков Дмитрий Анатольевич
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні Беляков Дмитрий Анатольевич
Есептер
Generated in 798ms