Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
ЖМҰ қарау
Деректерді жүктеу...
Мемтізілім Id-і
БСН
СТН
Атауы (орыс тіл.)
Деректерді жүктеу...
Есептің деректері
Корпоративтік оқиға
Үлгі: Корпоративтік оқиғалар (18.04.2016 бастап 01.01.2019 дейін); Шығыс хаттың нөмірі: 01-07/91; Шығыс хат күні: 13.02.2018; Ақпарат түрі: 1.20-акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат; Оқиғаның пайда болу күні: 06.02.2018;
Бет:
Приложение1
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Единственный акционер
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы Жалғыз акционер
1 дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера 06.02.2018
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні
3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером 1. Передать из областного коммунального имущества с баланса государственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области» на увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Есиль» имущество, согласно приложению 1, 2 к настоящему постановлению. 2. Акты приема-передачи имущества представить в государственное учреждение «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области» на утверждение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Акмолинской области Идрисова К.М. 4. Настоящее постановление является решением единственного акционера акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Есиль». 5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері 1. Осы қаулының 1, 2-қосымшаларына сәйкес, мүлік облыстық коммуналдық мүліктен «Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» мемлекеттік мекемесінің балансынан «Еcіл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын арттыруға берілсін. 2. Мүлікті қабылдау-беру актілері «Ақмола облысының мемлекеттiк сатып алу және коммуналдық меншiк басқармасы» мемлекеттік мекемесіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде бекітуге ұсынылсын. 3. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақмола облысы әкімінің орынбасары Қ.М. Ыдырысовқа жүктелсін. 4. Осы қаулы «Еcіл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жалғыз акционердің шешімі болып табылады. 5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
4 иные сведения по решению акционерного общества нет.
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ.
Есептер
Generated in 645ms