Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
Хабарландырулар
Деректерді жүктеу...
27.08.2022 - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ДМБУА-01-ДМ/ДМБУА-01-0/18405-вн. ақпараттық хабарламасы. Мемлекет қатысатын ұйымдардың еншілес, тәуелді және өзге де үлестес тұлғалары бойынша 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілікті депозитарийге уақтылы ұсынбағаны үшін 01.01.2023 жылға дейін әкімшілік жазалау шараларын қолданбау туралы

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды дамыту, ақпараттық қауіпсіздік және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 14 шілдедегі № 141-VII Заңымен (бұдан әрі – 141-Заң) 28.02.2007 жылғы "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі –Заң) 1-бабының 7) тармақшасына енгізілген түзетулер 2022 жылғы 26 шілдеден бастап қолданысқа алынғанын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі хабарлайды.
Осылайша, 141-Заңға сәйкес жария мүдделі ұйымдарға (бұдан әрі - ЖМҰ) қосымша еншілес, тәуелді және жарғылық капиталдарында мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар жатқызылған.
Көрсетілген ЖМҰ бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнаманың талаптарына сәйкес 2022 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей:
1) ҚХЕС – ке сәйкес қаржылық есептілікті жасау (Заңның 2-бабының 4-тармағы);
2) жылдық қаржылық есептілік заңнамаға сәйкес бекітілсін;
3) қаржылық есептіліктің аудитін жүргізу (Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңына сәйкес міндетті аудитке жататын ұйым болған жағдайда);
4) кәсіби бухгалтер сертификаты бар, бас бухгалтерді штатына енгізу (Заңның 9-бабы);
5) бас бухгалтерге және ЖМҰ басшылығына ЭЦҚ алу;
6) қаржылық есептілікті қаржылық есептілік депозитарийіне (бұдан әрі – Депозитарий) ұсынуға және оған кәсіби бухгалтер мен ЖМҰ басшылығының ЭЦҚ-мен қол қоюға қажет.
Бұл ретте, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы қолданыстағы заңнама нормаларымен ЖМҰ жылдық қаржылық есептілігін депозитарийге ұсыну мерзімін ұзартуы белгіленбеген.
Сонымен қатар, "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" 05.07.2014 жылғы Қазақстан Республикасы Кодексінің 239-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, құрылтай құжаттарына сәйкес ұйымдардың құрылтайшыларына (қатысушыларына), тiркелу орны бойынша мемлекеттiк статистика саласындағы уәкілетті органға, мемлекеттiк бақылау және қадағалау органдарының құзыреттерiне сәйкес оларға, қаржылық есептілік депозитарийіне көрiнеу анық емес қаржылық есептiлiктi ұсыну, қаржылық есептiлiктi ұсынудан бас тарту, белгiленген мерзiмдi бұза отырып ұсыну не оны дәлелді себепсіз ұсынбау үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.
Жоғарыда баяндалғанды негізге ала отырып, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне жарғылық капиталдарында мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдармен үлестес еншілес, тәуелді және өзге де заңды тұлғалар бойынша 01.01.2023 жылға дейін депозитарийге 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін әкімшілік жазалау шараларын қолданбау тапсырылды.
Generated in 22ms