Деректерді жүктеу...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІ
Құқықтық негіз
Деректерді жүктеу...

Қаржылық есептілікті депозитарийге ұсыну тәртібі бойынша нұсқаулық

1. «Ақпарат – Бағдарламалық қамтамасыз ету» сайтының бетінде "ЕТБЖ" бағдарламалық өнімін (бұдан әрі - Бағдарлама) көшіріп алу және оны пайдаланушының компьютеріне орнату қерек.
2. Бағдарламаны компьютерде орнатқан соң, толтыру үшін қажетті шаблонды таңдау, және қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру керек (Бағдарламаны жібергеннен кейін қосымша бетте «?» «Анықтаманы» қараңыз).
«ҚЕХС-қаржылық ұйымдарға арналған (23.09.2013 бастап)» шаблоны, қаржылық ұйымдарының депозитарийге жылдық қаржылық есептілікті дайындау және беру үшін арналған, олар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 мамырдағы №130 қаулыға сәйкес, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес есептілікті жасауы керек. Қағаз түріндегі сканирленген (бірінші басшы қол қойған және компанияның мөрі қойылған түпнұсқадан) қаржылық есептілікті «Acrobat Reader» электрондық формата шаблонның «Қоса берілген файлдар» бөліміне қосу керек.
Қаржылық емес ұйымдарда немесе қаржылық ұйымдарда ҚЕХС-ы стандарттары бойынша өздігінен әзірлеген нысандары жоқ болуы кезінде, олардың депозитарийге 2010, 2011 жылдардың жылдық қаржылық есептілігін дайындау және беру үшін «143-қаржылық емес ұйымдар үшін» шаблоны арналған.
«72- (29.07.2013ж бастап) тоқсан сайынғы қаржылық және қаржылық емес ұйымдар үшін» шаблоны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 қаулысына сәйкес, қаржылық және қаржылық емес ұйымдардың депозитарийге тоқсан сайынғы қаржылы қ есептілігін дайындауға және беру үшін арналған.
3. Бағдарламамен жұмыс жасау нәтижесінде электрондық есеп жасақталады, оған Қазақстанның Ұлттық Куәландыратын Орталық берген, компанияның (заңды тұлғаның) электронды цифрлі қолтаңбасын қол қою қажет.
4. Электрондық есепке қол қойғанға дейін, оған:
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйес, аудит міндетті болып табылатын компаниялар үшін жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есебін бекіту туралы акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының «Аcrobat Reader» электрондық форматта (қағазды түпнұсқаға қол қойылған сканирленген көшірмесі және аудиторлық ұйымның мөрі қойылған) сканирленген шешімі;
- Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңдарының талаптарына сәйкес немесе өзінің бастамасы бойынша акционерлік қоғамдар ашатын «Аcrobat Reader» электрондық форматта сканирленген құжаттары бекітіліп беріледі, олар депозитарий веб-порталының Сіздің компанияңыздың "электрондық досье" қосымшасында орналастырылады.
5. Электрондық есепке (мұрағаттық файлға) электрондық цифрлық қол таңбаны қол қойған соң, оны депозитарийге қосу үшін, есепті:
1) не депозитарийдің құрылымына есепті жөнелту және қосу үшін Бағдарламадағы бар сервисті пайдалана отырып немесе депозитарийдің серверіне жөнелту (пайдаланушыда Ғаламторға қолжетімділік бар болуы кезінде);
2) не компьютерде сақталған есебі бар мұрағаттық файлды:
- дискеталарда (алынбалы дискілерде және т.б) депозитарийді жүргізу қызметіне (мекенжайлар «Байланыс» бетінде көрсетілген);
- dfo@gosreestr.kz электрондық мекенжайға жөнелту керек. Файлды электрондық почтамен жөнелту кезінде электрондық хабарламаның "тақырып" жолында ұйымның атауын көрсету қажет.
6. Ұйымның электрондық есебі түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, ол өңделеді және серверге келіп түскен электрондық есепті өңдеу нәтижесі туралы хабарлама жасақталады, ол:
1) компанияның электронды цифрлі қолтаңбасында және/немесе компания көрсеткен шаблонның «Базалық көрсеткіштері» бөлімінде электронды есепті толтырған кезіндегі көрсетілген электронды мекенжайға (е-mail) жіберіледі.
2) компания өздігінен Бағдарламадағы «Сервис-Есепті жөнелту» функциясын пайдалана отырып, жөнелтілген электрондық есеппен жолды белгілеу және «Хабарламаны алу» түймешені басу арқылы қабылданады.
7. Жария мүдделі ұйымдар жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есебін есептік жылдан соң келесі жылдың 31 тамызы мерзіміне дейін депозитарийге қосу үшін беруі қажет.
Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне қосылған эмитенттер тоқсан сайынғы қаржылық есептілігін есептік тоқсаннан соң келесі айдың соңғы күнтізбелік күнінен кешіктірмей депозитарийге беруі қажет.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 қаулысына сәйкес, депозитарийдің интернет-ресурсында орналастыруға тиесілі қаржылық есептілік және аудиторлық есептер депозитарийде орналастыру күнінен бұрын бұқаралық ақпарат құралдарының басқа дерек көзі арқылы жариялануға (орналастыруға) жатпайды.
8. Бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңдылығын бұзғаны үшін заңды тұлғаға Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексінің 238 және 239 баптарына сәйкес әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін.

Generated in 29ms