Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
БИН
РНН
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Аффилированные лица (60)
Шаблон: Аффилированные лица (до 14.07.2020); По состоянию на: 1 января; Год: 2019;
Тип Дата появления аффилиированности Полное наименование / Ф.И.О. Дата рождения Дата гос. регистрации юр. лица Номер гос. регистрации юр. лица Адрес почтовый Адрес фактический Основание для признания аффилированности
Физическое лицо 18.09.2008 Баталов Раимбек Анварович 21.11.1970 подпункт 1, пункта 1, статьи 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 18.09.2008 Баталова Элеонора Нигматовна 05.02.1949 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 18.09.2008 Баталова Анель Раимбекқызы 24.06.1993 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 18.09.2008 Баталов Анвар Касымұлы 29.11.1939 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 18.09.2008 Баталов Анвар Раимбекович 25.07.1994 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 18.09.2008 Баталов Таир Анварович 20.12.1972 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 18.09.2008 Баталов Наиль Анварович 16.04.1981 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2012 Баталова Ленара Энверовна 07.10.1984 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 27.10.2008 Баталова Дария Раимбековна 27.10.2008 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 01.06.2010 Баталова Мириям Раимбековна 01.06.2010 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 19.09.2013 Баталов Искандер Раимбекович 19.09.2013 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 23.02.2016 Баталов Жангир Раимбекович 23.02.2016 подпункт 2, пункт 2 статья 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2012 Абибулаев Энвер Якубович 24.06.1962 Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Акционерлік қоғамы «Raimbek-GROUP» Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жамбыл, 111 Акционерлердің жалпы жиналысының орны - Алматы қ., Жамбыл, 111 Компанияның активтерін кепілдікке туралы шешім АҚ «Raimbek-Group» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданды «15-ші» желтоқсанда 2014 жылда қабылданды. 23 желтоқсан 2014 жыл ЖШС «Raimbek Bottlers»,ЖШС «Raimbek-Агро» және «Good Food Sompany» Қоғамның еншілес ұйымдардың жарғылық капиталындағы 100% акцияларын кепіл келісім-шарт күні. Салым мерзімі –желтоқсанның 21-не 2020жылға дейін ЖШС «Raimbek Bottlers» жарғылық капиталындағы акционерлік қоғамның үлесі 451291 500,00 теңге Компанияның активтерінің жалпы қамтамасыз етудің пайызың 43,3% құрайды подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2012 Абибулаева Жанетта Олеговна 20.08.1964 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2012 Абибулаев Сурен Энверович 05.07.1986 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 12.03.2015 Ахметова Айгуль Сейсембековна 20.06.1959 подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 12.03.2015 Капишова Саида Бауржановна 16.02.1981 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 12.03.2015 Ахметова Найля Сейсембековна 03.07.1952 подпункт 2, пункта 1, татьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 12.03.2015 Ахметова Лаила Сейсембековна 12.02.1954 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 13.05.2016 Полухин Сергей Владимирович 24.07.1973 подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закогна РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 23.06.2016 Полухина Римма Геннадьевна 10.07.1947 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закогна РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 02.02.2015 Сыздыков Рустем Толегенович 09.11.1981 подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закогна РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Таскентоа Тимур Таскентович 11.09.1974 подпункт 3, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Таскентова Айжан Тохтаровна 02.01.1984 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Омарова Сауле Таскентовна 22.01.1954 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закогна РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Таскентов Карим Тимурович 27.01.2005 подпункт 2, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Таскентова Эльдана Тимуровна 05.08.2009 подпункт 2, пункта 1, статьи 64, Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Торысбеков Тохтар 23.02.1942 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акцтонерных обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Турысбекова Айман 18.03.1949 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 26.08.2011 Бейсеналинов Ербол Едигеевич 31.01.1975 подпункт, 3 пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 26.08.2011 Жунусова Жазира Уалиевна 08.04.1975 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 26.08.2011 Шинтуринова Жамал Аскаровна 27.01.1945 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 26.08.2011 Бейсеналинов Алмас Едигеевич 24.07.1972 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 26.08.2011 Бейсеналинова Куралай Едигеевна 14.12.1978 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 26.08.2011 Едіге Темирлан Ерболұлы 28.01.2001 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 26.08.2011 Едиге Зере Ерболқызы 15.03.2007 подпункт 2, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Юридическое лицо 26.08.2011 Товарищество с ограниченной ответственность. "Инвест Анализ" 28.10.2009 100452-1910-ТОО КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, д.160 КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, д.160 подпункт 1, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Юридическое лицо 18.09.2008 Товарищество с ограниченной ответственностью "Raimbek-Grain & Co" 07.04.2002 49082-1910-ТОО КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 подпункт 5, пункта 1, статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Юридическое лицо 18.09.2008 Товарищество с ограниченной ответственностью "Raimbek Industrial Logistic management" (ТОО "Raimbek ILM") 08.10.2007 88307-1910-ТОО КАЗАХСТАН; Акмолинская область; Аккольский район; село Булакты, ул.Мюмыш улы, дом 73, кв.1 КАЗАХСТАН; Акмолинская область; Аккольский район; село Булакты, улица Мюмыш улы, дом 73, кв.1 подпункт 5, пункта 1, татьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Юридическое лицо 18.09.2008 Товарищество с ограниченной ответственностью "Raimbek Alko" 30.11.1994 23653-1910-ТОО КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 подпункт 5 пункт 1 статья 64 Закон РК "Об акцтонерных обществах"
Юридическое лицо 18.09.2008 Товарищество с ограниченной ответственностью "Раимбек Групп плюс" 14.05.2004 КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 подпункт 5, пункт 1, статья 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Юридическое лицо 18.09.2014 Товарищество с ограниченной ответственностью "CityFairTrade Ltd" 15.10.2009 5370-1910-ТОО КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 подпункт 5, пункт 1, стаья 64 Закон РК "Об акционерных обществах"
Юридическое лицо 29.07.2014 Товарищество с ограниченной отвественностью "Raimbek Milk" 08.10.2007 88307-1910-ТОО КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 КАЗАХСТАН; Алматы г.а.; Алмалинский район; улица Нурмакова, 160 подпункт 5, пункт 1, статья 64 Закон РК "Об акционергых обществах"
Физическое лицо 24.05.2017 Тин Екатерина Матвеевна 12.02.1932 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 11.03.2015 Кемельбаева Заида Сабырбековна 17.04.1981 подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 11.03.2015 Кемельбаев Сабырбек Байгазинович 26.10.1954 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 11.03.2015 Кемельбаева Бакытгуль Хусаиновна 01.02.1957 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 11.03.2015 Кемельбаева Ассем Сакбырбековна 11.05.1978 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 11.03.2015 Кемельбаева Инкар Сабырбековна 29.02.1988 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2018 Оспанов Нурлан Кабдыгалиевич 27.01.1981 подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 13.05.2016 Полухина Ольга Владимировна 20.10.1975 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 13.05.2016 Полухина Нина Алексеевна 01.01.1973 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 13.05.2016 Полухин Генри Сергеевич 08.07.2006 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 13.05.2016 Полухина Анабель Сергеевна 26.11.2007 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2018 Оспанова Жанна Салимбековна 12.11.1984 подпунктДобрый день! подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах" Мать – Полухина Римма Генадьевна – ИИН 470710402108 – дата рождения 10.07.1947 Сестра – Полухина Ольга Владимировна – ИИН 761020402094 – дата рождения 20.10.1975 Супруга – Полухина Нина Алексеевна – ИИН 730101413445 – дата рождения 01.01.1973 Сын – Полухин Генри Сергеевич – ИИН 060708500022 – дата рождения 08.07.2006 Дочь – Полухина Анабель Сергеевна – ИИН 071126653863 – дата рождения 26.11.2007 подпункт 2 понкта 1 статьи 64 Заколна "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2018 Оспанов Кабдыгали Нургалиевич 03.09.1949 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об апкционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2018 Оспанова Марал Бойпаковна 18.01.1952 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2018 Оспанов Ильяс Нурланович 05.12.2009 подлпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 10.05.2018 Оспанов Диас Нурланович 30.11.2012 подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных обществах"
Физическое лицо 18.09.2008 Кензин Мирхат Ирикчиевич 07.06.1975 подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона РК "Об акционерных общществах"
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Generated in 521ms